BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lietuvos tūkstantmečio filmas

Parašė troy | 2008-01-31 15:59

Lietuvos tūkstantmečiui bus padarytas grandiozinis lietuviškas filmas. Mano žiniomis liko du kandidatai: R.Banionio apie brolius Vytautą ir Jogailą bei Š.Barto apie Margirį. Aš piestu stoju prieš Barto filmą. Du aspektai:


1. Margiris yra antiherojus. Mūsų ir taip suicidiškiausioje pasaulyje Lietuvoje dar statyti filma apie masinio suicido atvejį Pilėnuose - absurdas. Karo vadas Margiris vietoj to kad kautis arba atsitraukti į geresnes pozicijas nutaria nusižudyti kartu su visais savo žmonėmis. Tai ne kario poelgis. Bobos.


2. Bartas. Išmintingos tylos arba ilgo plano meistras. Daugiau neišmoko ir neišmoks jau…Įsivaizduojate filmą. Pirmas planas - Margirio veide atsispindi pralaimimo mūšio eiga. Kokios aštuonios miutės. Antra planas - Margirio veide atsispindi žudomų moterų ir vaikų klyksmai. Koks pusvalandis. Paskutinis planas. Margiris miršta besdamas į save kalaviją. Vėl aštuonios minutės. Tarpiniai kadrai paįvairinti Margirio veidui: prajoja riterių kolona, Nemuno vingiai, pateka kruvina saulė.


 


Nesutinku. Jau geriau paprastas profesionalas Banionis. Suprantamas liaudžiai ir pačiam sau.

Rodyk draugams

Aukso miestas - finalas

Parašė troy | 2008-01-30 12:48

Paskutinį tašką mano žiniose padėjo labai mano gerbiamas Sergejus Dovlatovas. Jis savo laiške apie 80-uosius  metus iš Vienos parašė, kad Chvosto dainos labai vidutiniškos. Dovlatovas - armėnų bei žydų kraujo.

Taigi mano versija galutinai susiformuoja: žydai pačiu sąstingio metu/Brežnevo metai/norėjo pasiųsti ideologinę message visiems CCCP žydams ir jiems prijaučiantiems apie intelekto ir dvasios pergalę, bei Izraelio ir sionizmo šviesią ateitį . Maždaug - laikykitės, tiesa kada nors nugalės. Slapta mokytis jidiš bei skaityti samizdatą bei tamizdatą galima buvo, bet KGB dar krutėjo ir visų tos žinios nepasiekdavo.
Buvo pasirinktas populiariausias menas - kinas, kuris siekia žvejį Sachaline ir čiabaną Tian Šanyje. Kino apie žydus irgi negalėjai padaryti, bet kinas galėjo išpopuliarinti dainą. Taigi reikėjo prastumti filmą, potencialiai populiarų, ir ten įdėti į populiaraus rusų dainininko lūpas Jeruzalės-Rojaus himną Gorod Zolotoj. Tad minties ir sąmojo triumfas įvyko.
Maskvos KGB pražiopsojo, o Vilniaus KGB kasdien eidama pro Katedrą irgi nepamatė su kuo stovi padainuojami dainoje liūtas, jautis, erelis ant Katedros frontono. Nepamatė ir neraportavo. Gal nemėgo Boriso Grebenščikovo.Man ši istorija fantastiškai graži.

Rodyk draugams

Aukso miestas - IV

Parašė troy | 2008-01-29 21:26

Visiškai pritrenkiančios žinios. Jei tekstas dainos yra senovinis/biblijinis/, tai muzika yra sovietinio aferisto Vavilovo, kuris apsimetė viduramžių italų  kompozitoriumi:

Автором музыки является Владимир (а не Петр, как ошибочно писалось в Интернете) ВАВИЛОВ - исполнитель лютневой и др. “средневековой” музыки (умер прим. 10 лет назад). Слово “средневековой” взято в кавычки неслучайно: в 70-е гг. Вавилов выпустил диск «Лютневая музыка эпохи Возрождения», в которой к эпохи возрождения относится только одно произведение - а именно, “Зеленые рукава”. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ - вкл. произведение, названное на диске “Канцона” - написано им же, Вавиловым. Авторство он выбирал, похоже, произвольно, бкз всякой попытки связать с особенностью творчества реальных композиторов - справедливо (как выснилось впоследствии) полагая, что мало кто это заметит…
Однако нашлись те, кто заметил. Первым из них был изв. сов. композитор (венгерского происхождения) Шандор Каллош, автор музыки ко многим мультфильмама - в частности, к мультфильмам Ф. Хитрука. Другой - это ппроживающий сейчас в США художник, композитор и муз. историк Роман Туровский.


Minėta Kancona ir yra Aukso miesto muzika.


Biblijoje apie “Aukso miestą”

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m. (Biblija RK_E1999)

Apreiškimas Jonui Skyrius: 21

Apreiškimas Jonui

Naujoji Jeruzalė

Apr 21 1 Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. 2 Ir aš išvydau šventąjį miestą ­ naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. 3 Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. 4 Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo.“

5 O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Ir sako: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri.“ 6 Ir jis man atsakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. 7 Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus. 8 O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis.“

9 Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų, ir tarė man: „Eikš, parodysiu tau jaunąją, Avinėlio sužadėtinę.“ 10 Ir nunešė mane dvasioje ant didelio ir aukšto kalno, ir parodė man šventąjį miestą, Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, 11 žėrinčią Dievo šlove. Jos švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. 12 Ji apjuosta dideliu, aukštu mūru su dvylika vartų, o ant vartų dvylika angelų ir užrašyti dvylikos Izraelio giminių vardai. 13 Nuo saulėtekio pusės treji vartai, nuo žiemių treji vartai, nuo pietų treji vartai ir nuo saulėlydžio treji vartai. 14 Miesto mūrai turi dvylika pamatų, ant kurių užrašyti dvylikos Avinėlio apaštalų vardai.

15 Kalbantysis su manimi turėjo aukso mastą išmatuoti miestui, jo vartams ir mūrams. 16 Miestas išdėstytas keturkampiu; jo ilgis ir plotis lygūs. Jis išmatavo miestą mastu ir rado dvylika tūkstančių stadijų. Jo ilgis, plotis ir aukštis lygūs. 17 Jis išmatavo jo mūrą ir rado šimtą keturiasdešimt uolekčių žmonių mastu, kurį vartojo ir angelas. 18 Jo mūras sukrautas iš jaspio, o pats miestas iš gryno aukso, panašaus į tyrą stiklą. 19 Miesto mūrų pamatai papuošti visokiais brangakmeniais. Pirmas pamatas yra jaspio, antras safyro, trečias chalcedono, ketvirtas smaragdo, 20 penktas sardonikso, šeštas sardžio, septintas chrizolito, aštuntas berilio, devintas topazo, dešimtas chrizoprazo, vienuoliktas hiacinto, dvyliktas ametisto. 21 Dvylika vartų ­ dvylika perlų, kiekvieni vartai iš vieno perlo. Ir miesto gatvės ­ grynas auksas, tarsi vaiskus stiklas.

22 Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla. 23 Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis. 24 Tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karaliai atsineš į jį savo puošnumą. 25 Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties, 26 ir į jį bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės. 27 Bet ten niekada nepateks, kas netyra, joks nešvankėlis ar melagis, o tiktai tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje.


Bibliografiniai duomenys:
BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.

© Lietuvos Biblijos draugija, 1999

Rodyk draugams

Aukso miestas - III

Parašė troy | 2008-01-29 16:22

До 1977 года он был свободным художником в Москве, пил, занимался самиздатом и пел песенки знакомым. Тогда же, в ранний период, молодой и одухотворенный пьяница написал «Орландину», песню, которая войдет во все подобающие анналы и хрестоматии. В 1977 году он эмигрировал, как и полагается Поэту, в Париж.
Тогда же он «написал» песню «Город золотой», иначе говоря, «Рай».

Точнее говоря, эти стихи сложил, вдохновленный средневековыми текстами, Анри Волохонский, старый друг, соавтор и соратник Хвоста. А Хвостенко впервые спел эту песню, положив слова на слегка переделанную музыку лютниста Франческо ди Милано. И уже только потом юный Боб Гребенщиков спел одну из самых популярных песен русского рока, выдав ее поначалу за свою

Paini ištrauka iš nekrologo Chvostui. Neaišku kas dainos autorius… Dar paminiu , kad Anri Volochonskio tėvavardis Giršovičius. Artėjame prie labai keistos tiesos.
- Pasirodo Anri yra garsus kabalistas. “Zogar”, pagrindinės Kabalos knygos vertėjas į rusų kalbą.


Ir kas įkvėpė Anri - viduramžių tekstai? Kodėl neminima tauta,  kurios tie tekstai?Muzika - Frančesko di Milano, kelių popiežių liutnisto. Ne žydo.Deja ir tai milžiniška mistifikacija. Apie tai nuorodos kiek vėliau…

Rodyk draugams

Aukso miestas - II

Parašė troy | 2008-01-29 09:32

O dainos tekstas:

Под небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И яркою звездой
А в городе том сад
Все травы да цветы
Гуляют там животные
Невиданной красы
Одно как желтый огнегривый лев
Другое вол, исполненный очей
С ними золотой орел небесный
Чей так светел взор незабываемый


А в небе голубом
Горит одна звезда
Она с тобой о ангел мой
Она твоя всегда
Кто любит тот любим
Кто светел тот и свят
Пускай ведет звезда тебя
Дорогой вдивный сад
Тебя там встретит огнегривый лев
И синий вол исполненный очей
Сними золотой орел небесный
Чей так светел взор незабываемый.

Neprimena Rojaus aprašymo? Arba Jeruzalės is Biblijos?

Rodyk draugams

Aukso miestas - 1

Parašė troy | 2008-01-16 20:11

Viena gražiausių visų laikų rusų roko daina yra BG dainuojama “Gorod Zolotoj“/iš kino filmo Assa/. Kas joje įdomaus - tai kad iki šiol neaiški dainos autorystė. Variantai yra tokie:
1,Tai italų XVI amžiaus canzona.
2,Tai senovinė žydų daina su šventu tekstu, kuriame aprašomas Jeršalaimas arba net Rojus.
3, Tai BG daina.
4, Tai neseniai  mirusio Chvosto daina. Chvostas/Chvostenka/ - mistinė/mitologinė rusų andergraundo asmenybė.
5, Tai Anri Volochonskio, Chvosto draugo daina.

Kapstykimės toliau - gal yra rusų roko gerbėjų? Man kažkaip obydna , kad ne BG ją parašė. JIS tikrai galėjo ją parašyti. Ir BG tokie kaltinimai taip nepritinka….

Rodyk draugams

Nacionalinis transliuotojas ir žydrasis sąrašas

Parašė troy | 2008-01-14 19:32

Žiūrint nacionalinio transliuotojo laidas sudariau žydrąjį sąrašą. Jis gal nepilnas ar netikslus. Bet mano galva tokius manieringus gėjiško gyvenimo būdo propaguotojus galima rodyti tik po 23 valandos ir tik žydriesiems skirtose laidose.
Švaros misija - Grigaitis
Labas vakaras - Giržadas.
Reikia pakalbėti - Pauliukaitis.
Čia tik patys patys, jau kur dalshe nekuda…žydrasis LRT sąrašas ilgas…Ar nebėra normaliai besielgiančių žurnalistų?
Ar LRT išlaikoma už žydrųjų organizacijų pinigus

Rodyk draugams